Contact Us

Contact Form

Basketbalová akadémia Spartak Myjava

ul. Milana Marečka 293, 907 01 Myjava

IČO:
42 289 866
DIČ:
2023 531 114
IBAN:
SSK58 0200 0000 0030 2194 1559
BIC:
SUBASKBX
Mobil:
+421 905 144 455
E-mail:
basket@basketmyjava.sk